+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Na podlagi člena B4 Statuta Dijaške skupnosti Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana sklicujem 7. redno sejo senata DS GJPL v šolskem letu 2018/2019, ki bo v petek, 29. marca 2019, 3. šolsko uro (ob 9.40) v šolski jedilnici.

 

Predlagani dnevni red:

1. potrditev dnevnega reda

2. poročilo o dogodkih v mesecu marcu

3. poročilo s seje DOS in DSL (David Nagode)

4. razno.

 

Seje se obvezno udeleži vsaj en predstavnik iz vsakega razreda. V kolikor se predsednik razreda ne more udeležiti, poišče sebi zamenjavo.

Opravičeni so dijaki, ki imajo to uro napovedano pisno ali ustno ocenjevanje znanja.

Vljudno vabljeni!

Luka Đekić, predsednik DS GJPL